ΕΝΩΣΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ: «Αναδιάταξη - Αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις.» https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRGOR86H5_MvSxeBXf1FqwhGDDab3aD6iG478SWS_vmO7N9XjvD
ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1989

ΕΔΡΑ: ΝΑΥΠΛΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 2 Τ.Κ. 21100 Τ.Θ. 21
ΤΗΛ.: 27520 98756 - FAX: 27520 28408
e-mail - enastyarg@gmail.com

ΤΗΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ: 6973554333  ΤΗΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ: 6932200280


ΜΕΛΟΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ


                                                                       Ναύπλιο    25/08/2016
                                                                       Αριθ. Πρωτ: 400/1/35


                          ΠΡΟΣ: Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης
                                       κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ Δημήτριο
                                       Π.Ο.ΑΣ.Υ.
                                       Γενικό Επιθεωρητή Νοτίου Ελλάδος
                                       Γ.Π.Α.Δ.Πελ/σου
                                       Δ.Α.Αργολίδας            

ΘΕΜΑ: «Αναδιάταξη - Αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις.»

     Σύμφωνα με Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος το οποίο έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο και αφορά την «Αναδιάταξη - Αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις.» με το οποίο επέρχονται μεταβολές στην οργανωτική δομή των αστυνομικών Υπηρεσιών της χώρας, σε ότι αφορά την Δ.Α.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ως Ένωση έχουμε να επισημάνουμε ότι συντασσόμαστε με τις αναγραφόμενες προτάσεις για την σύσταση των Αστυνομικών Υπηρεσιών σε επίπεδο Δ.Α.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ.
     Οι εν λόγω προτάσεις έχουν υποβληθεί και από την Ένωση μας, όταν τέθηκε το θέμα της Αναδιάρθρωσης της ΕΛ.ΑΣ. σε διαβούλευση με τους φορείς και έχουν κατατεθεί  με τα υπ.αρ.πρωτ. 400/1/71 από 8-12-2015 και 400/1/79 από 31-12-2015 έγγραφά μας.
     Συμπληρωματικά ως προς τις ανωτέρω προτάσεις και με βάση τη δομή των Αστυνομικών Υπηρεσιών που θα προκύψουν για την εύρυθμη λειτουργία τους, θα πρέπει η στελέχωσή τους να πραγματοποιηθεί με το ανάλογο προσωπικό, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες για αστυνόμευση της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας.
     Θεωρούμε ότι οι οργανικές θέσεις της Δ.Α.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ θα πρέπει να αυξηθούν αριθμητικά καθώς η μείωση που είχε πραγματοποιηθεί με την εφαρμογή του Ν.4249/2014 έχει επιφέρει λειτουργικά προβλήματα στις υπάρχουσες αστυνομικές υπηρεσίες και σε συνδυασμό την συνεχή αύξηση των αναγκών αστυνόμευσης, απαιτείται άμεση επαναφορά αυτών, συμπεριλαμβανομένου τόσο της ίδρυσης του νεοσύστατου Α.Τ. ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ. 
     Η αιτηθείσα αύξηση των οργανικών θέσεων της Δ.Α.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, κρίνεται αναγκαία, αναλογιζόμενοι τις ιδιαιτερότητες της αστυνόμευσης της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας έτσι ώστε να επιτευχθεί η άρτια λειτουργικότητα των υπηρεσιών για την μέγιστη δυνατή εμπέδωση του αισθήματος της ασφάλειας στον πολίτη, όσο και την αντιμετώπιση των εσωτερικών αναγκών που προκύπτουν από την λειτουργία της, καθώς από αυτή την οργανική δύναμη πρέπει να επανδρωθούν και οι ειδικές ομάδες της ΕΛ.ΑΣ. (Ο.Π.Κ.Ε. - Ο.Ε.Π.Τ.Α. -  ΔΙ.ΑΣ. (Ναυπλίου & Άργους)  - Ομάδα Ποδηλατών - Διμοιρία Υποστήριξης - Αστυνόμος της Γειτονιάς.)
     Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας πιστεύει ότι για την Αναδιάταξη - Αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία των υπηρεσιών της Δ.Α.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι κάτωθι επισημάνσεις:
Ø  Στόχος της ΕΛ.ΑΣ. και κατά επέκταση της Δ.Α. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ  θα πρέπει να είναι η δημιουργία μιας καλύτερης Αστυνομίας, με κύριο σκοπό την άμεση πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας, της καλύτερης προσφερόμενης αστυνόμευσης - ασφάλειας στους πολίτες και να εξασφαλίσουμε καλύτερες συνθήκες εργασίας, υγιεινής και ασφάλειας για τους αστυνομικούς.
Ø  Αύξηση των μονίμων κατοίκων του Νομού, τον μεγάλο αριθμό αλλοδαπών που κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στο Νομό μας, καθώς και των διαβιούντων παρανόμως σε αυτόν, τους καταυλισμούς που υπάρχουν και διαμένει μεγάλος αριθμός Ρομά, τους χιλιάδες επισκέπτες του Νομού για τους αρχαιολογικούς χώρους (Μυκήνες, Τίρυνθα, Επίδαυρο, Άργος, Ναύπλιο, Ερμιονίδα) και τους τουριστικούς επισκέπτες για τις παραλίες του ως παραθεριστικά θέρετρα. Επίσης έχουν αγορασθεί πολλές εξοχικές κατοικίες και διαμερίσματα στα οποία διαμένουν μόνιμα οι ιδιοκτήτες τους και ότι η περιοχή μας έχει γίνει επίνειο των Αθηνών λόγω της κοντινής χιλιομετρικής απόστασης.
Ø  Στην περιοχή ευθύνης της Δ.Α.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ λειτουργούν δύο Σωφρονιστικά Καταστήματα, η Δικαστική Φυλακή Υψίστης Ασφαλείας Ναυπλίου δυναμικότητας (320) κρατουμένων και η Αγροτική Φυλακή Τίρυνθας δυναμικότητας (280) κρατουμένων. Στην Δικαστική Φυλακή Ναυπλίου κρατούνται ποινικοί κρατούμενοι άκρως επικίνδυνοι και μάλιστα κάποιοι ανήκουν στον αντιεξουσιαστικό πυρήνα και στον αναρχικό χώρο. Οι δύο αυτές φυλακές επιφορτίζουν με τις μεταγωγές τους την αστυνομική δύναμη για μεταγωγές εκτός Νομού από φυλακή σε φυλακή, καθώς και σε ψυχιατρικά νοσοκομεία αφού δεν υπάρχουν στο νομό μας και καλείται η Ελληνική Αστυνομία να τις πραγματοποιήσει και ειδικά το Α.Τ.ΝΑΥΠΛΙΟΥ λόγω έλλειψης Τμήματος Μεταγωγών - Δικαστηρίων.
Ø  Στο Ναύπλιο υπάρχει έδρα Εφετείου και λειτουργούν όλες οι υπό αυτό βαθμίδες Δικαστηρίων, δημιουργώντας αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες λήψης μέτρων Τάξεως και Ασφάλειας κατά τις δικαστικές συνεδριάσεις και ειδικά στα Κακουργιοδικεία και στα Εφετεία και οι πολλαπλές διακοπές των δικαστηρίων σε άλλες ημερομηνίες επιβαρύνουν με επιπλέον αστυνομική δύναμη για την διεξαγωγή των δικασίμων.
Ø  Κρατητήρια Α.Τ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ. Στην Δ.Α.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ λειτουργούν τα κρατητήρια του Α.Τ.ΝΑΥΠΛΙΟΥ τα οποία εξυπηρετούν όλες τις Υπηρεσίες της Δ.Α.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ και το Α.Τ.ΝΑΥΠΛΙΟΥ λειτουργεί ως Τμήμα Μεταγωγών - Δικαστηρίων, χωρίς να έχει την ανάλογη αστυνομική δύναμη. Όταν ο αριθμός των κρατουμένων είναι μεγάλος και ειδικά όταν είναι ποινικοί για την ασφαλή φύλαξη τους χρειάζεται επιπλέον αστυνομική δύναμη για την φρουρά κρατητηρίων.
Ø  Στο Νομό μας κατά την θερινή περίοδο πραγματοποιείται το Διεθνές φεστιβάλ Επιδαύρου με παραστάσεις αρχαίου δράματος στο αρχαίο θέατρο, ο μουσικός Ιούλιος στο μικρό θέατρο Επιδαύρου και παραστάσεις στο αρχαίο θέατρο Άργους, όπου συρρέει πλήθος κόσμου και χρήζουν ένα σημαντικό αριθμό αστυνομικών για λήψη μέτρων Τάξης - Τροχαίας - Ασφάλειας. Εδώ πρέπει να συνυπολογιστούν και τα επίσημα πρόσωπα και τις επίσημες αποστολές ξένων κρατών που χρίζουν συνοδευτικών οχημάτων ασφαλείας κατά τις μεταβάσεις τους και εφόσον διαμένουν φύλαξης του χώρου με επιπλέον αστυνομική δύναμη.
Ø  Ίδρυση Μεικτού Αστυνομικού Τμήματος Επιδαύρου. Στην περιοχή του Καλλικρατικού Δήμου Επιδαύρου υπάρχουν δύο Αστυνομικοί Σταθμοί, του Λυγουριού και της Παλαιάς Επιδαύρου, οι οποίοι πρέπει να συγχωνευτούν και να ιδρυθεί άμεσα το νέο Μεικτό Αστυνομικό Τμήμα Επιδαύρου στο Λυγουριό, με ικανό αριθμό Αστυνομικού προσωπικού για να υπάρχει η ανάλογη αστυνόμευση στην περιοχή, διότι είναι ένα κομβικό σημείο που ενώνει την επαρχία Ναυπλίας με την επαρχία Ερμιονίδος και τον Νομό Κορινθίας όπου υπάρχει Εθνικός δρόμος για Αθήνα και Κόρινθο και σ’ αυτόν το δρόμο έχουν συλληφθεί κατά το παρελθόν φορτηγά με λαθραία τσιγάρα και λαθρομετανάστες.
 • Επίσης η περιοχή της Επιδαύρου είναι τουριστική και Αρχαιολογική, αφού υπάρχει το Αρχαίο Θέατρο και το μικρό Θέατρο, όπου κατά την καλοκαιρινή περίοδο διεξάγονται παραστάσεις Αρχαίου Δράματος και μουσικά φεστιβάλ, τα οποία προσελκύουν πλήθος κόσμου και επισημοτήτων.
 • Όλα τα ανωτέρω επιβάλλουν την άμεση ίδρυση Μεικτού Αστυνομικού Τμήματος Επιδαύρου στο Λυγουριό με ικανό αριθμό ατόμων, τα οποία πρέπει να εξασφαλισθούν από νέα οργανική δύναμη που θα προστεθεί στην υπάρχουσα της Δ.Α. Αργολίδας, με ταυτόχρονη ενσωμάτωση σ’ αυτή των Αστυνομικών Σταθμών της περιοχής.
Ø  Τουριστική Αστυνομία. Στην Δ.Α. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ στεγάζεται η Τουριστική Αστυνομία Ναυπλίου, η οποία αστυνομεύει όλη την Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας Πελοποννήσου.
 • Η Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας είναι Παγκοσμίως γνωστή για τους Αρχαιολογικούς χώρους, διεθνώς πασίγνωστοι για την Ιστορία τους, όπως ο Αρχαιολογικός χώρος των Μυκηνών ο οποίος από στατιστικά στοιχεία τουριστικών εντύπων, έρχεται πρώτος σε εισιτήρια επισκεπτών σε ολόκληρη την Ευρώπη, το Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου γνωστό για τις παραστάσεις Αρχαίου Δράματος, το μικρό Θέατρο Επιδαύρου όπου διεξάγονται μουσικές εκδηλώσεις, το Αρχαίο Θέατρο Άργους, τα Κυκλώπεια τείχη της Τίρυνθας, η Πυραμίδα του Ελληνικού, η Μυκηναϊκή γέφυρα της Καζάρμας, το κάστρο του Παλαμηδίου, το Μπούρτζι, την πρώτη Βουλή των Ελλήνων, το Άργος την αρχαιότερη πόλη της Ευρώπης, το  Σπήλαιο Φράγχθι στην Ερμιονίδα κ.α.
 • Στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας εδρεύει η πρώτη πρωτεύουσα του Ελληνικού Κράτους, το Ναύπλιο, το οποίο είναι μια πόλη η οποία προσελκύει πλήθος επισκεπτών καθ’ όλη την διάρκεια του έτους, καθώς και μεγάλο αριθμό κρουαζιερόπλοιων τα οποία φιλοξενεί στο λιμάνι του.
 • Η Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας επίσης περικλείεται από θάλασσα και έχει πολλές παραλίες στις οποίες έχουν αναπτυχθεί τουριστικές επιχειρήσεις (ξενοδοχεία – ενοικιαζόμενα δωμάτια – κάμπινγκ) συνολικής δυναμικότητας είκοσι χιλιάδων κλινών. Επίσης λόγω της μικρής απόστασης από την Αθήνα, η περιοχή μας έχει αναδειχθεί σε τουριστικό θέρετρο αυτής.
 • Για το λόγο αυτό ιδρύθηκε η Τουριστική Αστυνομία Ναυπλίου, η οποία αστυνομεύει όλη την Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας , λειτουργώντας με ελάχιστο Αστυνομικό προσωπικό.
 • Η ανάγκη της παρουσίας της Τουριστικής Αστυνομίας σε όλη την επικράτεια της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας πρέπει να ληφθεί υπόψη, ώστε στην επικείμενη αναδιάρθρωση Υπηρεσιών να εξασφαλισθούν περισσότερες οργανικές θέσεις στην Δ.Α.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ. για αυτήν και να την αφήσουν επιτέλους να λειτουργήσει απρόσκοπτα ως υπηρεσία.
 • Στο Τ.Τ.Α. ΝΑΥΠΛΙΟΥ συγκροτήθηκε και εντάχθηκε στις αρμοδιότητες του και η ομάδα ποδηλατών, αποτελούμενη από έξι (6) αστυνομικούς προερχόμενους από άλλες Υπηρεσίες, προκειμένου να αστυνομεύσει την παλαιά πόλη του Ναυπλίου.
Ø  Ο Καλλικρατικός Δήμος Άργους - Μυκηνών είναι ο μεγαλύτερος εδαφικά και πληθυσμιακά Δήμος της  Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας με πολλές ιδιαιτερότητες έχοντας καταυλισμούς Ρομά, πλήθος αλλοδαπών εργατών οι οποίοι κυρίως προσέρχονται κατά τους χειμερινούς μήνες, αρχαιολογικούς χώρους με επισκέπτες καθόλη την διάρκεια του έτους, παραλιακή τουριστική ζώνη, μεγάλο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο και για τους ανωτέρω λόγους δημιουργήθηκε η ομάδα ΔΙ.ΑΣ. Άργους από την υπάρχουσα οργανική δύναμη των αστυνομικών υπηρεσιών Άργους με αποτέλεσμα να χρίζουν ενίσχυση προσωπικού.
Ø  Στον Καλλικρατικό Δήμο Ερμιονίδας, όπου λειτουργεί το Α.Τ.Κρανιδίου καλείτε να αστυνομεύσει μια μεγάλη σε έκταση εδαφική περιοχή με δύσβατο επαρχιακό οδικό δίκτυο, όπου υπάρχουν πολυτελείς εξοχικές κατοικίες επώνυμων ατόμων όπου χρίζουν αυξημένα μέτρα αστυνόμευσης και ασφάλειας και η επάνδρωσή του με το ανάλογο αστυνομικό προσωπικό για να λειτουργήσει ενιαίο  Γραφείο Γενικής Αστυνόμευσης και Ασφάλειας κρίνεται αναγκαία.
Ø  Η Δ.Α.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ σε μόνιμη βάση σε τρεις βάρδιες τη εβδομάδα καλείτε να ενισχύσει την Δ.Α.ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ με την Διμοιρία Υποστήριξης συγκροτούμενη από 15 τουλάχιστον συναδέλφους για την φύλαξη του ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. ΚΟΡΙΝΘΟΥ στερώντας αυτή την αστυνομική δύναμη από τις υπηρεσίες της Δ.Α.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ και από την αστυνόμευση της εδαφικής περιοχής της.
Ø  Οι εποχούμενες περιπολίες να είναι πάντα επανδρωμένες με πλήρωμα. Έχει παρατηρηθεί ότι εποχούμενες περιπολίες γίνονται με ένα άτομο, δηλαδή μόνο τον οδηγό του περιπολικού χωρίς πλήρωμα, με αποτέλεσμα οι συνάδελφοι να βρίσκονται σε κίνδυνο όταν χρήζει να επέμβουν άμεσα και αρκετές φορές να είναι εκτεθειμένοι όταν επεμβαίνουν μόνοι τους και ξεφεύγει η κατάσταση από τα χέρια τους προς την Υπηρεσία και προς τους πολίτες.
 • Οι εποχούμενες περιπολίες κατά τις βραδινές ώρες 22:00-06:00 είναι και αυτές σε κάποιες υπηρεσίες μη επανδρωμένες με πλήρωμα ως αποτέλεσμα της έλλειψης δύναμης, αυξάνοντας έτσι την επικινδυνότητα για τους συναδέλφους.
 • Επειδή οι καιροί έχουν αλλάξει και η εγκληματικότητα αυξάνεται και μεταλλάσσεται με γοργούς ρυθμούς, πρέπει οι συντάχτες του εν λόγου Π.Δ. οι αρμόδιες υπηρεσίες του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ.  να λάβουν το μήνυμα της επικινδυνότητας των μη επανδρωμένων περιπολικών με πλήρωμα και ας αναλογιστούν τις ευθύνες τους έναντι των συναδέλφων και των οικογενειών τους, αλλά και των Διοικητών που αναγκάζονται λόγω λειψανδρίας να διατάσσουν κίνηση περιπολικών μόνο με τον οδηγό του εάν συμβεί ένα απρόοπτο και σοβαρό συμβάν μπορεί να κινδυνεύσει η σωματική ακεραιότητα του συναδέλφου και στελεχώσουν τις υπηρεσίες με την αναγκαία αστυνομική δύναμη ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις τους.
Ø  Η Δ.Α. Αργολίδας λειτουργούσε και λειτουργεί άκρως οριακά με την υπάρχουσα οργανική δύναμη που διαθέτει και τα οποιαδήποτε κενά προσωπικού είχαν και έχουν μεγάλο αντίκτυπο στις Υπηρεσίες της και στην αστυνόμευση της περιοχής. Με τα σημερινά δεδομένα δεν είναι δυνατόν να ανταπεξέλθουν οι υπηρεσίες στις απαιτήσεις των καιρών, αφού με την εφαρμογή το Ν.4249/2014 επήλθε σημαντική μείωση οργανικών θέσεων αστυνομικού προσωπικού, δημιουργώντας επιπρόσθετα προβλήματα στην λειτουργία αυτών.
 • Οι Διοικητές των υπηρεσιών καλούνται να αντιμετωπίσουν την όλη κατάσταση διαθέτοντας τη λιγοστή δύναμη προσωπικού που υπάρχει με μαθηματική ακρίβεια, ώστε να καλύψουν όλες τις ανάγκες αστυνόμευσης και ασφάλειας της περιοχής και να λειτουργήσουν οι υπηρεσίες άψογα.
Ø  Οι νέες δομές που θα δημιουργηθούν στην ΕΛ.ΑΣ. και οι υφιστάμενες υπηρεσίες τους, θα πρέπει να σχεδιαστούν και να προγραμματιστούν αφού τους εξασφαλίσουμε το αναγκαίο προσωπικό για την στελέχωσή τους, κατάλληλους χώρους για την στέγασης τους,  καθώς και τα υλικά που χρειάζονται ώστε να μπορέσουν λειτουργήσουν και να ανταποκριθούν ως υπηρεσίες, αλλά και να εξασφαλίσουμε ιδανικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας για τους συναδέλφους.
Ø  Με την εφαρμογή της επικείμενης Αναδιάταξης - Αναδιοργάνωσης της Δ.Α.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ  θα πρέπει να συνταχτούν νέα οργανογράμματα των Αστυνομικών Υπηρεσιών της με επανακαθορισμό των οργανικών θέσεων, με  ορθολογική ανακατανομή αυτών σε κάθε υπηρεσία ώστε αυτή να μπορεί να λειτουργήσει και να ανταποκριθεί στις αστυνομικές απαιτήσεις της εποχής μας.
Οι προτάσεις της Ένωσης μας για το νέο οργανόγραμμα και την ανακατανομή των οργανικών θέσεων στις υπηρεσίες της Δ.Α.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ βάσει των ιδιαιτεροτήτων είναι οι κάτωθι:

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ
Δ.Α.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ - ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
24
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
60
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
27
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
24
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
20
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΓΟΥΣ
43
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΓΟΥΣ
23
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΡΓΟΥΣ
25
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
28
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
26
ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ
300


                                                                    ΓΙΑ ΤΟ  Δ.Σ.
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                               Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
          ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΗΣ                                                      ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΣ

Related

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 5696914714804228422

Δημοσίευση σχολίουDefault Comments

emo-but-icon

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

FACEBOOK

Συνολικές προβολές σελίδας

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

εορτολογιο

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Δημοφιλεις αναρτησεις

ΖΩΔΙΑ


live score

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Στο παρόν blog εκτός από άρθρα των διαχειριστών, αναδημοσιεύονται άρθρα από άλλα blogs με αναφορά πηγής στο κάτω μέρος κάθε άρθρου.

-Το blog politikanet αναδημοσιεύει και δεν "υιοθετεί" απαραίτητα το περιεχόμενο των ειδήσεων που αναρτά στις οποίες αναφέρεται η πηγή της είδησης.

- Οι φωτογραφίες και τα βίντεο προέρχονται από το διαδίκτυο, κυρίως από τις εικόνες google και ανήκουν αποκλειστικά στους δημιουργούς τους. Εάν κατά λάθος έχει δημοσιευτεί εικόνα ή βίντεο που διέπεται από πνευματικά δικαιώματα, επικοινωνήστε μαζί μας και θα αφαιρεθεί.

- Οι απόψεις που δημοσιεύονται στο Blog δεν απηχούν κατ' ανάγκη και τις απόψεις των διαχειριστών.


item