ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ: Πρόταση της Π.Α.Σ.Α για τους αστυνομικούς που υπηρετούν σε μάχιμες υπηρεσίες του νομού Αττικής

http://www.koolnews.gr/sites/default/files/styles/950x650/public/suntagma-650.jpg?itok=A2PJGCwN
                                                                                                                   
                                                                                                          Αθήνα 31/5/2017

                                                  ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΑΣΥΑ

 Κύριε πρόεδρε προτείνουμε στην επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ της ΕΑΣΥΑ να συμπεριλάβετε στην ημερήσια διάταξη τις παρακάτω προτάσεις μας για να συζητηθούν στο  Δ.Σ. ώστε αν υιοθετηθούν να μπούν στο διεκδικητικό πλαίσιο της ΕΑΣΥΑ προκειμένου να διεκδικήσουμε την χορήγηση των επιδομάτων που αναφέρουμε στις προτάσεις μας.


1.Συνάδελφοι  μετά την ψήφιση του του πολυνομοσχεδίου με τίτλο «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου ,....Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις»,  κατά την συνεδρίαση της 18-5-2017 από την Ολομέλεια της Βουλής προβλέπεται η επέκταση   του επιδόματος παραμεθορίου για τον Έβρο και τα νησιά Ανατολικού Αιγαίου και στους αστυνομικούς είτε είναι αποσπασμένοι είτε υπηρετούν σε μόνιμη βάση στις περιοχές αυτές -επίδομα ύψους 100 ευρώ το οποίο μέχρι τώρα δινόταν μόνο σε στρατιωτικούς.
Αυτή είναι μια θετική εξέλιξη για το αστυνομικό προσωπικό αλλά δημιουργεί τεράστια ανισότητα  σε σχέση με το αστυνομικό  προσωπικό που υπηρετεί στον νομό Αττικής με δεδομένο ότι οι  αστυνομικοί της Αττικής εργάζονται υπό αντίξοες και επικίνδυνες  συνθήκες εργασίας έχοντας να αντιμετωπίσουν την πιο βαριά μορφή εγκληματικότητας και τους πιο σκληρούς κακοποιούς σε όλη την Ελλάδα.
( Αντιστοιχία Αστυνομικής δύναμης - Εγκληματικότητας- Εκδηλώσεων που εκτελούν υπηρεσία οι  αστυνομικοί  της Αττικής  σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα :Πληθυσμός 55% ,Αστυνομική δύναμη 40%, Στόχοι 95% Συναθροίσεις -πορείες-εκδηλώσεις 95%, Εγκληματικότητα 70% , Βαριά εγκληματικότητα 80%, Αθλητικές εκδηλώσεις 60% κτλ)

Για αυτούς τους λόγους προτείνουμε  να διεκδικήσουμε την χορήγηση  επιδόματος ειδικών συνθηκών ίδιου ποσού  και για τους αστυνομικούς που υπηρετούν σε μάχιμες υπηρεσίες του νομού Αττικής.
Επομένως η ΕΑΣΥΑ σε συνεργασία με την ΠΟΑΣΥ  πρέπει να διεκδικήσουν  από  την κυβέρνηση όπως σε επόμενο νομοσχέδιο του υπουργείου μας να καταθέσει τροπολογία ώστε να προστεθεί στο άρθρο 127 του Ν4472/2017 η εξής διάταξη :


Στην παρ. Ε του άρθρου 127 του ν. Ν4472/2017 προστίθεται  η περίπτωση Εα΄  ως εξής:

Εα΄ Στα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας που υπηρετούν ή είναι αποσπασμένα  στις υπηρεσίες που ανήκουν αποκλειστικά στην Γ.Α.Δ.Α. χορηγείται μηνιαίο επίδομα ειδικών συνθηκών ύψους εκατό ευρώ (100 €). Το επίδομα αυτό καταβάλλεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στην Υπηρεσία της περιοχής που δικαιολογεί την καταβολή του με την προϋπόθεση ότι υπάγονται στις διατάξεις β και γ του άρθρου 1 του Π.Δ. 394/3-12-2001 . Επίσης καταβάλλεται και για όσο διάστημα οι υπάλληλοι τελούν σε θεσμοθετημένες άδειες. Σε περίπτωση απομάκρυνσης των υπαλλήλων, για οποιονδήποτε λόγο όπως μετακίνηση, απόσπαση, μετάθεση, διάθεση, από την περιοχή η οποία δικαιολογεί τη χορήγησή του, διακόπτεται ισοχρόνως η καταβολή του με βεβαίωση του οικείου Προϊσταμένου.


2. Επίσης με την εγκύκλιο ΑΔΑ.: Ω9ΙΦΗ-Ν3Μ που εκδόθηκε την 26/6/2017 προβλέπεται
σημαντική αύξηση των υπερωριακών αποζημιώσεων χιλιάδων δημοσίων υπαλλήλων που εργάζονται πέραν του κανονικού ωραρίου των υπηρεσιών τους, ακόμη και Κυριακές και αργίες

Βάσει της εγκυκλίου , αυξάνονται κατά 25%-50%, αναδρομικά από την 1η-1-2017, τα ποσά της ωριαίας αποζημίωσης των δημοσίων υπαλλήλων που απασχολούνται για εργασία σε νυχτερινές ώρες ή στη διάρκεια Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου σε υπηρεσίες που λειτουργούν είτε όλες τις ημέρες του μήνα είτε σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση.

 Προτείνουμε να ζητήσουμε από  την ΠΟΑΣΥ να διεκδικήσει την παραπάνω αύξηση για την νυχτερινή εργασία , την εργασία περαν του πενθημέρου και για τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας .

3.Τέλος προτείνουμε το Δ.Σ να ζητήσει συνάντηση με τον υπουργό προστασίας του Πολίτη ώστε να πιέσει να εκδοθεί άμεσα η ΚΥΑ που θα καθορίζει τους δικαιούχους και το ύψος του επιδόματος της ΔΑΕ .
Ως προς το ύψος πιστεύουμε ότι θα πρέπει να διεκδικήσουμε ποσό ανάλογο με το επίδομα που δίνεται στους συναδέλφους που υπηρετούν  στις εσωτερικές υποθέσεις και με τον ίδιο τρόπο, ενώ δικαιούχοι αυτού του ποσού πιστεύουμε οτι πρέπει να είναι οι αστυνομικοί που υπηρετούν μόνο στις διμοιρίες της ΥΜΕΤ και της ΥΑΤ Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Οι αστυνομικοί της ΔΑΕ Αττικής και Θεσσαλονίκης  που υπάγονται στις διατάξεις β και γ του άρθρου 1 του Π.Δ. 394/3-12-2001 και  εργάζονται περιστασιακά  σε διμοιρίες συνεχίζουν να παίρνουν το επίδομα στο ύψος που βρίσκεται σήμερα.
Οι αστυνομικοί που επανδρώνουν τις διμοιρίες της επαρχίας να συνεχίσουν  να παίρνουν το επίδομα στο ύψος που βρίσκεται σήμερα.
Το ίδιο ποσό με την προηγούμενη κατηγορία να παίρνουν και οι αστυνομικοί της ΔΑΕ  Αττικής και Θεσσαλονίκης  που υπάγονται στις διατάξεις α του άρθρου 1 του Π.Δ. 394/3-12-2001
Το παραπάνω επίδομα να καταβάλλεται και στις τρεις κατηγορίες και για όσο διάστημα οι υπάλληλοι τελούν σε θεσμοθετημένες άδειες. Σε περίπτωση απομάκρυνσης των υπαλλήλων, για οποιονδήποτε λόγο όπως μετακίνηση, απόσπαση, μετάθεση, διάθεση, από την υπηρεσία του η οποία δικαιολογεί τη χορήγησή του, διακόπτεται ισοχρόνως η καταβολή του με βεβαίωση του οικείου Προϊσταμένου.
Η άμεση διεκδίκηση των παραπάνω προτάσεων δεν είναι εξωπραγματική αλλά είναι πολύ ρεαλιστική  και δίκαιη.
Συνάδελφοι  φτάνουν εφτά χρόνια μείωσης των μισθών μας να μπει ένα τέρμα στη συνεχή υποχώρηση και τον περιορισμό των  δικαιωμάτων μας  – Διεκδικούμε αυξήσεις και την επαναφορά των μισθών μας  στο ύψος που είχαν προ της μείωσης που έγινε  την 1η Αυγούστου του 2012.ΦΩΤΗΣ Βασίλειος Αντιπρόσωπος της ΕΑΣΥΑ στην ΠΟΑΣΥ
Μέλος Π.Α.Σ.Α ΔΑΕ/ΥΜΕΤ
ΓΡΑΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος  Αντιπρόσωπος της ΕΑΣΥΑ στην ΠΟΑΣΥ
Μέλος Π.Α.Σ.Α  ΔΑΕ/ΥΑΤ
ΤΣΙΟΓΚΑΣ Κωνσταντίνος Μέλος Π.Α.Σ.Α
ΔΑΕ/ΥΜΕΤ
ΜΟΚΑΣ Ευάγγελος Μέλος Π.Α.Σ.Α
ΔΑΕ/ΥΜΕΤ
ΧΙΡΜΠΙΛΙΔΗΣ  Αναστάσιος  Μέλος Π.Α.Σ.Α
ΔΑΕ/ΥΑΤ
ΨΑΛΛΙΔΑΣ Γεώργιος  Αντιπρόσωπος της ΕΑΣΥΑ στην ΠΟΑΣΥ
Μέλος Π.Α.Σ.Α  ΔΑΕ/ΥΑΤ

Related

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 1423023136047834874

Δημοσίευση σχολίουDefault Comments

emo-but-icon

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

FACEBOOK

Συνολικές προβολές σελίδας

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

εορτολογιο

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Δημοφιλεις αναρτησεις

ΖΩΔΙΑ


live score

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Στο παρόν blog εκτός από άρθρα των διαχειριστών, αναδημοσιεύονται άρθρα από άλλα blogs με αναφορά πηγής στο κάτω μέρος κάθε άρθρου.

-Το blog politikanet αναδημοσιεύει και δεν "υιοθετεί" απαραίτητα το περιεχόμενο των ειδήσεων που αναρτά στις οποίες αναφέρεται η πηγή της είδησης.

- Οι φωτογραφίες και τα βίντεο προέρχονται από το διαδίκτυο, κυρίως από τις εικόνες google και ανήκουν αποκλειστικά στους δημιουργούς τους. Εάν κατά λάθος έχει δημοσιευτεί εικόνα ή βίντεο που διέπεται από πνευματικά δικαιώματα, επικοινωνήστε μαζί μας και θα αφαιρεθεί.

- Οι απόψεις που δημοσιεύονται στο Blog δεν απηχούν κατ' ανάγκη και τις απόψεις των διαχειριστών.


item