Η μεγάλη «σφαγή» στο μισθολόγιο των αστυνομικών είναι το Χριστουγενιάτικο δώρο της Κυβέρνησης.


Συνάδελφοι  σε δύο ημέρες περίπου  θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε τη μισθοδοσία που θα μπει στον λογαριασμό μας την 22 Δεκεμβρίου και εκεί θα διαπιστώσουμε το «δώρο»  που επιφύλαξε η κυβέρνηση για το χαμηλόβαθμο αστυνομικό προσωπικό.  
Μπορεί βέβαια το νέο μισθολόγιο  φτωχοποίησης και εξαθλίωσης του χαμηλόβαθμου αστυνομικού προσωπικού να μην επιφέρει μειώσεις στις συνολικές  μικτές αποδοχές των αστυνομικών,- καθώς στις περιπτώσεις που με την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων το ύψος των αποδοχών αυτών διαμορφώνεται σε επίπεδο χαμηλότερο του ισχύοντος σήμερα, η αρνητική διαφορά θα διατηρείται ως "προσωπική διαφορά,- θα επιφέρει όμως σημαντικές μειώσεις στους συναδέλφους που είναι παλαιοί ασφαλισμένοι  (δηλαδή έχουν ασφαλιστεί για πρώτη φορά έως και 31/12/1992) λόγω αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών.
Ακόμη  όμως και οι συνάδελφοι που έχουν ασφαλιστεί για πρώτη φορά  μετά την 01/01/1993 και  φυσιολογικά δεν θα δουν καμία μείωση στον μισθό τους, θα κάνουν να δουν αύξηση στον μισθό τους πολλά χρόνια γιατί η όποια αλλαγή κλιμακίου θα επέλθει θα αφαιρείται από την προσωπική διαφορά.
Η τεράστια όμως αδικία  που συντελέστηκε εις  βάρος των Αστυνομικών που υπάγονται στις κατηγορίες  B , Γ και Δ. συνέβη  γιατί  το νέο μισθολόγιο  σχεδιάστηκε από το ΥΠ.ΕΘ.Α. σύμφωνα με τις ανάγκες των Ε.Δ συνδέοντας τη χορήγηση του Βασικού Μισθού και των ειδικών επιδομάτων με το διοικητικό βαθμό, μη λαμβάνοντας υπόψη ότι  οι υπαξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ δεν έχουν ανάλογη  βαθμολογική εξέλιξη με τους αντίστοιχους υπαξιωματικούς των Ε.Δ.
Προκειμένου να γίνει  πιο κατανοητό  δείτε την βαθμολογική εξέλιξη των υπαξιωματικών  που προέρχονται από την  Σ.Μ.Υ.
 Δύο χρόνια είναι η εκπαίδευση στη σχολή, ενώ με την έξοδο τους από την σχολή παίρνουν τον βαθμό του Λοχία , με 3 χρόνια στον βαθμό του Λοχία προάγονται στον βαθμό του Επιλοχία , και στα 6 χρόνια στον βαθμό, Αρχιλοχία , στα 12 χρόνια  στον βαθμό του Ανθ/τη , στα 18 στον βαθμό του Ανθυπολοχαγού, στα 21 χρόνια στον βαθμό του υπολοχαγού και στα 24 προάγονται στον βαθμό σε λοχαγού ενώ στα 27 από την έξοδο του από την σχολή προάγονται  στον βαθμό του  Ταγματάρχη.  Τις βαθμολογικές προαγωγές τις παίρνουν όλοι οι απόφοιτοι της  Σ.Μ.Υ χωρίς να συμμετέχουν σε κανέναν διαγωνισμό.

Δείτε τώρα  στους παρακάτω πίνακες τις μισθολογικές και βαθμολογικές προαγωγές των υπαξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΕΣ ΜΗ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ -  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
ETH
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΣ   ΒΑΘΜΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ   ΠΡΟΑΓΩΓΗ 

3
ΥΠΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑΣ


5
2/3 ΑΡΧ/ΚΑ


8
ΑΡΧ/ΚΑ


11
2/3 ΑΝΘ/ΜΟΥ


12
2/3 ΑΝΘ/ΜΟΥ
             ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΕ ΥΠΑΡ/ΚΑ

14
ΑΝΘ/ΜΟΥ


16
Υ/Β
             ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΕ ΑΡΧ/ΚΑ

17
2/3 Υ/Α


19
Υ/Α


21
2/3 Α/Β


23
2/3 Α/Β


24
Α/Β


25
Α/Β


26
Α/Α


27
Α/Α


28
Α/Υ


29
Α/Υ


31
2/3 Α/Δ


33  η  όριο ηλικίας    
Α/Δ
                 ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΕ Υ/Β

ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΕΣ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ -  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ       


ETH
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΣ   ΒΑΘΜΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ   ΠΡΟΑΓΩΓΗ 

3
ΥΠΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑΣ


5
2/3 ΑΡΧ/ΚΑ


8
ΑΡΧ/ΚΑ


10
ΑΡΧ/ΚΑ
               ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΕ ΥΠΑΡ/ΚΑ

11
2/3 ΑΝΘ/ΜΟΥ


14
ΑΝΘ/ΜΟΥ


15
Υ/Β
                ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΕ ΑΡΧ/ΚΑ

17
2/3 Υ/Α


19
Υ/Α


21
2/3 Α/Β


23
2/3 Α/Β


24
Α/Β


25
Α/Α
               ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΕ ΑΝΘ/ΜΟ

27
Α/Υ


29
1/2 Α/Δ


30
1/2  Α/Δ


31
Α/Δ


     35  η                     όριο ηλικίας
2/3  ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ
                    ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΕ Υ/Α
Δείτε τις μισθολογικές προαγωγές των υπαξιωματικών  των Ε.Δ  που ίσχυαν έως 31/12/2016
  ΥΠΞΚΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (πλην ΕΠ.ΟΠ.)ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ  ΒΑΘΜΟΣ
 ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ
ΛΧΙΕΣ ή ΕΠΧΙΕΣ
3
ΕΠΧΙΑ
(ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ)
5
2/3 [ΑΛΧΙΑ – ΕΠΧΙΑ]
&
8
ΑΛΧΙΑ
ΕΜΘ – ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ (ΔΝΕΑΣ η
11
2/3 [ΑΝΘΣΤΟΥ – ΑΛΧΙΑ]
ΛΧΙΑΣ ή ΕΠΧΙΑΣήΑΛΧΙΑΣ ή ΑΝΘ/ΤΗΣ)
14
ΑΝΘΣΤΟΥ
&
16
2/3 [ΑΝΘΛΓΟΥ–ΑΝΘΣΤΟΥ]
ΑΛΧΙΕΣ ή ΑΝΘΣΤΕΣ
18
ΑΝΘΛΓΟΥ
ΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
20
2/3 [ΥΠΛΓΟΥ – ΑΝΘΛΓΟΥ]

22
ΥΠΛΓΟΥ

25
ΛΓΟΥ

27
ΤΧΗ

29
ΑΝΧΗ

31
½ [ΣΧΗ – ΑΝΧΗ]
ΑΛΧΙΕΣ
9
ΑΝΘΣΤΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
12
2/3 [ΑΝΘΛΓΟΥ – ΑΝΘΣΤΟΥ]

15
ΑΝΘΛΓΟΥ

17
2/3 [ΥΠΛΓΟΥ – ΑΝΘΛΓΟΥ]

19
ΥΠΛΓΟΥ

21
2/3 [ΛΓΟΥ – ΥΠΛΓΟΥ]

24
ΛΓΟΥ

26
ΤΧΗ

28
ΑΝΧΗ

31
2/3 [ΣΧΗ – ΑΝΧΗ]
ΑΝΘΣΤΕΣ
10
2/3[ΑΝΘΛΓΟΥ– ΑΝΘΣΤΟΥ]
(ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
12
ΑΝΘΛΓΟΥ
&
14
2/3 [ΥΠΛΓΟΥ – ΑΝΘΛΓΟΥ]
ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΕΣ)
16
ΥΠΛΓΟΥ

18
2/3 [ΛΓΟΥ – ΥΠΛΓΟΥ]


20
ΛΓΟΥ


22
2/3 [ΤΧΗ –ΛΓΟΥ]
24
ΤΧΗ
27
ΑΝΧΗ
29
½ [ΣΧΗ – ΑΝΧΗ]
31
ΣΧΗΑΞΚΟΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΕΚ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΞΚΩΝ


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΑΝΘΛΓΟΣ
12
2/3 [ΥΠΛΓΟΥ - ΑΝΘΛΓΟΥ]

14
ΥΠΛΓΟΥ

ΑΝΘΛΓΟΣ ή ΥΠΛΓΟΣ
15
2/3 [ΛΓΟΥ – ΥΠΛΓΟΥ]

17
ΛΓΟΥ

ΑΝΘΛΓΟΣ ή
19
2/3 [ΤΧΗ – ΛΓΟΥ]

ΥΠΛΓΟΣ ή

ΛΓΟΣ
21
ΤΧΗ


23
2/3 [ΑΝΧΗ –ΤΧΗ]

ΑΝΘΛΓΟΣ ή
25
ΑΝΧΗ

ΥΠΛΓΟΣ ή

ΛΓΟΣ ή

ΤΧΗΣ


27
2/3 [ΣΧΗ– ΑΝΧΗ]

ΑΝΘΛΓΟΣ ή
30
ΣΧΗ

ΥΠΛΓΟΣ

ΛΓΟΣ
29

ΤΧΗΣ
28

ΑΝΧΗΣ
27

ΥΠΛΓΟΣ
33
1/3 [ΤΑΞΧΟΥ – ΣΧΗ]

ΛΓΟΣ
32

ΤΧΗΣ
31

ΑΝΧΗΣ
30

ΑΝΧΗΣ
32
       2/3 [ΤΑΞΧΟΥ – ΣΧΗ]

ΤΧΗΣ
33

ΛΓΟΣ
34

 

Από τους παραπάνω πίνακες προκύπτει  ότι οι Υπαξιωματικοί της ΣΜΥ φτάνουν έως τον βαθμό του Ταγματάρχη με 27 χρόνια υπηρεσίας από την έξοδο τους από την σχολή , οι ανακριτικοί υπάλληλοι της ΕΛ.ΑΣ στα ίδια χρόνια  φτάνουν έως τον βαθμό του Ανθυπαστυνόμου ενώ οι αντίστοιχοι  μη ανακριτικοί υπάλληλοι φτάνουν έως τον βαθμό του Αρχ/κα.

 Για αυτό τον λόγο άλλωστε  στο προηγούμενο μισθολόγιο των Ε.Δ & Σ.Α  ο νομοθέτης είχε προβλέψει  για τους αστυνομικούς υπαλλήλους  τις μισθολογικές προαγωγές  ώστε οι υπαξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ να έχουν μισθολογικά περίπου τους ίδιους βαθμούς  με τους αντίστοιχους υπαξιωματικούς  των Ε.Δ  και να αμείβονται περίπου με τις ίδιες αποδοχές.

Δείτε τώρα τις διαφορές που προκύπτουν στις μισθολογικές αποδοχές των υπαξιωματικών των  Ε.Δ. με τους αντίστοιχους της ΕΛ.ΑΣ.

1. Υπαξιωματικός  άγαμος του στρατού προερχόμενος  από την ΣΜΥ με 12 χρόνια υπηρεσίας
και 2 χρόνια στη  σχολή έχει τον βαθμό του Ανθ/τη με το παλαιό μισθολόγιο  έχει  σύνολο μικτών αποδοχών 1564 ευρώ , ενώ με το νέο μισθολόγιο θα υπάγεται στο 20ο κλιμάκιο με βασικό μισθό 1365 ευρώ, επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών  160 ευρώ συνολικά 1525 μικτά,  ήτοι διαφορά -39 ευρώ που θα του δοθούν ως προσωπική διαφορά.
Υπαξιωματικός  άγαμος της ΕΛ.ΑΣ από την σχολή Αστυφυλάκων  με 12 χρόνια υπηρεσίας και 2 χρόνια στη  σχολή έχει τον βαθμό του Υπαρχιφύλακα   με το παλαιό μισθολόγιο  έχει  σύνολο μικτών αποδοχών 1446 ευρώ , ενώ με το νέο μισθολόγιο θα υπάγεται στο 22ο κλιμάκιο με βασικό μισθό 1285 ευρώ, επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών 80 ευρώ συνολικά 1365 μικτά,  ήτοι διαφορά -81  ευρώ που θα του δοθούν ως προσωπική διαφορά.

2.Υπαξιωματικός  άγαμος του στρατού προερχόμενος  από την ΣΜΥ με 21 χρόνια υπηρεσίας και 2 χρόνια στη  σχολή έχει τον βαθμό του Υπολοχαγού , με το παλαιό μισθολόγιο  έχει  σύνολο μικτών αποδοχών 1969  ευρώ , ενώ με το νέο μισθολόγιο θα υπάγεται στο 11ο κλιμάκιο με βασικό μισθό 1845 ευρώ, επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών  190 ευρώ συνολικά 2035 μικτά,  ήτοι διαφορά +66 ευρώ
Υπαξιωματικός  άγαμος της ΕΛ.ΑΣ από την σχολή Αστυφυλάκων  με 21 χρόνια υπηρεσίας και 2 χρόνια στη  σχολή έχει τον βαθμό του Αρχιφύλακα   με το παλαιό μισθολόγιο  έχει  σύνολο μικτών αποδοχών 1791 ευρώ , ενώ με το νέο μισθολόγιο θα υπάγεται στο 14ο κλιμάκιο με βασικό μισθό 1665 ευρώ, επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών  90 ευρώ συνολικά 1755 μικτά,  ήτοι διαφορά -36  ευρώ που θα του δοθούν ως προσωπική διαφορά.

3.Υπαξιωματικός  άγαμος προερχόμενος  από την ΣΜΥ με 27 χρόνια υπηρεσίας και 2 χρόνια στη  σχολή έχει τον βαθμό του Ταγματάρχη  με το παλαιό μισθολόγιο  έχει  σύνολο μικτών αποδοχών 2354 ευρώ , ενώ με το νέο μισθολόγιο θα υπάγεται στο 5ο κλιμάκιο με βασικό μισθό 2165 ευρώ, επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών  285 ευρώ και 30 ευρώ επίδομα θέσης συνολικά 2480 μικτά,  ήτοι διαφορά  +126 ευρώ .
Υπαξιωματικός  άγαμος από την σχολή Αστυφυλάκων  ανακριτικός υπάλληλος της ΕΛ.ΑΣ  με 29 χρόνια  υπηρεσίας θα έχει τον βαθμό του Ανθυπαστυνόμου και  θα είχε με το παλαιό  μισθολόγιο  σύνολο μικτών αποδοχών 2218 ευρώ ενώ με το νέο μισθολόγιο θα υπάγεται  στο 9ο κλιμάκιο με 1995 ευρώ βασικό μισθό  100 ευρώ επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών  ενώ δεν παίρνει επίδομα θέσης συνολικά 2095 μικτά ήτοι διαφορά  -123 ευρώ .
Υπαξιωματικός  άγαμος μη Α/Υ της ΕΛ.ΑΣ με 29 χρόνια έχει τον βαθμό του Αρχιφύλακα και είχε με το παλαιό  μισθολόγιο  σύνολο μικτών αποδοχών 2114  ευρώ ενώ με το νέο μισθολόγιο υπάγεται  στο 10ο  και τελευταίο κλιμάκιο με 1925  ευρώ βασικό μισθό  90  ευρώ επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών ενώ δεν παίρνει επίδομα θέσης συνολικά 2015 μικτά ήτοι διαφορά  - 99 ευρώ  .

4.Υπαξιωματικός  άγαμος του στρατού προερχόμενος  από την ΣΜΥ με 32 χρόνια υπηρεσίας έχει τον βαθμό του Ταγματάρχη, με το παλαιό μισθολόγιο  έχει  σύνολο μικτών αποδοχών 2.569 ευρώ , ενώ με το νέο μισθολόγιο θα υπάγεται στο 4ο κλιμάκιο με βασικό μισθό 2265 ευρώ, επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών  285 ευρώ και 30 ευρώ επίδομα θέσης, συνολικά 2580 μικτά ήτοι διαφορά + 11 ευρώ
Υπαξιωματικός  άγαμος της ΕΛ.ΑΣ από την σχολή Αστυφυλάκων  με 32 χρόνια υπηρεσίας μη Α.Υ. έχει τον βαθμό του Αρχιφύλακα  με το παλαιό μισθολόγιο  έχει  σύνολο μικτών αποδοχών 2.252 ευρώ , ενώ με το νέο μισθολόγιο θα υπάγεται στο 10ο κλιμάκιο με βασικό μισθό 1925 ευρώ, επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών  90 ευρώ συνολικά 2015  μικτά,  ήτοι διαφορά -237  ευρώ που θα του δοθούν ως προσωπική διαφορά.

Πριν την ψήφιση του νέου μισθολογίου οι υπαξιωματικοί  που προέρχονταν από τις Ε.Δ  και την ΕΛ.ΑΣ  είχαν πολύ μικρές διαφορές  στις αποδοχές τους ενώ  με την εφαρμογή του νέου μισθολογίου προκύπτουν  διαφορές  που φτάνουν ακόμη και στα 565  ευρώ.
Από τα ανωτέρω προκύπτει η μεγάλη «σφαγή» που έγινε στο μισθολόγιο των αστυνομικών  ενώ  δημιουργήθηκε και τεράστιο άνοιγμα της ψαλίδας σε βάρος των υπαξιωματικών, που προέρχονται από τις παραγωγικές σχολές της ΕΛ.ΑΣ  σε σχέση με τους αντίστοιχους υπαξιωματικούς των Ε.Δ.

 Συμπέρασμα με την ψήφιση του Ν. 4472/17  και συγκεκριμένα  στα άρθρα 124  έως  127 όπου περιλαμβάνεται  το νέο μισθολόγιο των Ε.Δ. και Σ.Α  παρατηρούμε ότι ανάμεσα στην ιδία κατηγορία εργαζόμενων (υπαξιωματικοί Ε.Δ και Σ.Α)  που εντάσσονται στην Β κατηγορία του μισθολογίου, ενώ έχουν το ίδιο επίπεδο σπουδών και  ξεκινάνε μετά την έξοδο τους από την σχολή  με τον ίδιο βαθμό, στην διάρκεια της θητεία τους να δημιουργείται τεράστια μισθολογική διαφορά μεταξύ τους, λόγω του διαφορετικού βαθμολογίου που έχουν .

Εκτίμησή μας είναι, ότι πρέπει να αρθεί άμεσα αυτή η οικονομική ανορθογραφία, που στο τέλος της απολήγει σε μείζονα ηθική αδικία και διάκριση της πολιτείας εις βάρος των χαμηλόβαθμων αστυνομικών  για αυτό συμφωνούμε απόλυτα  με την θέση που έχει η ΠΟΑΣΥ και  οι ομοσπονδίες των Σ.Α που καλούν την κυβέρνηση σε  διάλογο από μηδενική βάση με βασικό μέλημα τη μη εφαρμογή του μισθολογίου που ορίζεται στις διατάξεις του ν.4472/2017, πρωτίστως, όμως, την εκπόνηση ενός μισθολογίου που θα ανταποκρίνεται στο πνεύμα και το γράμμα των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Τις προτάσεις μας και τις θέσεις μας τις έχουμε υποβάλει στο προεδρείο της Ένωσης μας προκειμένου να ληφθούν  και αυτές υπόψη στην πρόταση που έχει ετοιμάσει  η ΕΑΣΥΑ για την βελτίωση του μισθολογίου μας.
          

1.    ΓΡΑΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος Αντιπρόσωπος ΕΑΣΥΑ
2.    ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος Αντιπρόσωπος ΕΑΣΥΑ
3.    ΦΩΤΗΣ  Βασίλειος Αντιπρόσωπος ΕΑΣΥΑ
4.    ΨΑΛΛΙΔΑΣ Γεώργιος  Αντιπρόσωπος ΕΑΣΥΑ   

Related

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 4940360441207764481

Δημοσίευση σχολίουDefault Comments

emo-but-icon

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

FACEBOOK

Συνολικές προβολές σελίδας

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

εορτολογιο

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Δημοφιλεις αναρτησεις

ΖΩΔΙΑ


live score

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Στο παρόν blog εκτός από άρθρα των διαχειριστών, αναδημοσιεύονται άρθρα από άλλα blogs με αναφορά πηγής στο κάτω μέρος κάθε άρθρου.

-Το blog politikanet αναδημοσιεύει και δεν "υιοθετεί" απαραίτητα το περιεχόμενο των ειδήσεων που αναρτά στις οποίες αναφέρεται η πηγή της είδησης.

- Οι φωτογραφίες και τα βίντεο προέρχονται από το διαδίκτυο, κυρίως από τις εικόνες google και ανήκουν αποκλειστικά στους δημιουργούς τους. Εάν κατά λάθος έχει δημοσιευτεί εικόνα ή βίντεο που διέπεται από πνευματικά δικαιώματα, επικοινωνήστε μαζί μας και θα αφαιρεθεί.

- Οι απόψεις που δημοσιεύονται στο Blog δεν απηχούν κατ' ανάγκη και τις απόψεις των διαχειριστών.


item