Ιωάννης Πεπελάσης Μυθικές, Ελληνικές Διαπραγματεύσεις

 Ιωάννης  Πεπελάσης

Μυθικές, Ελληνικές Διαπραγματεύσεις

Γράφει ο  Πάνος Ν. Αβραμόπουλος

Από τον καλό μου ξάδερφο Γιάννη Πεπελάση,  έλαβα τιμητικά το βιβλίο του,  «Μυθικές ελληνικές διαπραγματεύσεις»,  για το οποίο και τον ευχαριστώ από καρδιάς.


Πρόκειται για ένα ωραίο ιστορικό, κοινωνικό πόνημα,  με μαρμαρυγές από το φάσμα της οικονομίας,  που αναφέρεται στο μείζον θέμα του κοινωνικό μας   βίου,  των διαπραγμα-τεύσεων.  Αδήριτης  ανάγκης στη λεωφόρο του χρόνου,  των ανθρώπων, των λαών και των Εθνών,  προκειμένου να διευθετήσουν τις υφιστάμενες διαφορές τους  και  να κατορθώ-σουν κατόπιν απρόσκοπτα,   να ζήσουν ειρηνικά και δημιουργικά,  απολαμβάνοντας τους ήδιστους καρπούς,  της ευτυχίας στη ζωή τους. Ο συγγραφέας στην  μεστή  και ενδιαφέρου-σα αυτή η μελέτη του,  φωτίζει το φαινόμενο των διαπραγματεύσεων,  μέσα στους δαιδά-λους της ιστορίας,  αντλώντας αποστάγματα σοφίας και γνώσης,  από επιφανείς Έλληνες ιστορικούς,  φιλοσόφους και επιχειρηματίες.   Εκκινά έτσι τη μελέτη του,  από την αρχέγονη  παρουσία του ανθρώπου στη γη,  όπου και συνειδητοποιεί την ανάγκη της διαπραγμάτευ-σης και της υπαγωγής του σε ευρύτερα σύνολα και ομάδες,    προκειμένου πέρα τη διασφά-λιση, των βασικών βιοτικών του αναγκών,  να εξασφαλίσει τη ζωή του και τη βιολογική του συνέχεια,  απέναντι στους κινδύνους του θανάτου,  από ισχυρότερα ζώα -  και όλες τις άλλες απειλές,  που ξεπερνούν τη φυσική του δύναμη.  Και τεκμηριώνει αυτή την πρωτογε-νή ανάγκη διαπραγμάτευσης και διευθέτησης των εκκρεμοτήτων του,   με τα σοφά λόγια του μεγάλου Έλληνα φιλοσόφου Πλάτωνα,  στο έργο του «Πρωταγόρας». Ήτοι : «Οι άνθρωποι οπότε συγκεντρώνονταν  αδικούσε ο ένας τον άλλον,  μία και δεν κατείχαν την πολιτική τέχνη  και έτσι σκορπίζονταν και τους έτρωγαν τα θηρία.  Τότε ο Δίας ανησύχησε μήπως χαθεί η ράτσα μας από το πρόσωπο της γης και στέλνει τον Ερμή να φέρει στους ανθρώπους την αιδώ και τη δικαιοσύνη,  για να δημιουργηθούν μονιασμένες Πολιτείες και δεσμοί που να δένουν με φιλία τους ανθρώπους».  Αλλά τη σπουδαιότητα της διαπρα-γμάτευσης,  ως ακατανίκητο όπλο των ανθρώπων,  για να επιτύχουν τους στόχους και τις φιλοδοξίες τους,  αλλά και να εξασφαλίσουν  συνθήκες ηρεμίας και κοινωνικής ομαλότη-τας,  που θα τους επιτρέψουν την κοινωνική και οικονομική της ευδοκίμηση,   μας τεκμη-ριώνει ο συγγραφέας  και μετά λόγια του ανυπέρβλητου Μεγάλου Αλεξάνδρου,  που ερωτηθείς πώς κατόρθωσε να κατακτήσει όλες τις χώρες,  με αφοπλιστικό τρόπο απαντά : «Βουλή και μύθοισι και υπεροπηΐδι τέχνη», δηλαδή, «Με τη θέληση με τα παραμύθια και με την τέχνη της εξαπάτησης».  Για να συνεχίσει και με άλλα ωραία παραθέματα,  μέσα από την διεξοδική περιήγηση του,  στα μονοπάτια της ιστορίας,  για την αξία της διαπραγμάτευ-σης,  αντλώντας αποστάγματα σοφίας,  από την αρχαιότητα,  τους ελληνιστικούς χρόνους,  το Βυζάντιο,  τη μυθολογία έως και τις μέρες μας.

Το βιβλίο με ευμέθοδο τρόπο,  χωρίζεται σε επτά κεφάλαια,  όπου και αναδιφούν στην ιστορία,  για να αναδείξουν,  την τέχνη και την ωφελιμότητα  της διαπραγμάτευσης.  Στο πρώτο κεφάλαιο ο συγγραφέας, αναφέρεται στους θεούς της διαπραγμάτευσης, του Ερμή και της Έριδος.  Στο δεύτερο κεφάλαιο μιλά για τους φορείς και την εξέλιξη της διαπραγμά-τευσης,  εστιάζοντας στους κήρυκες, στους πρεσβευτές, στους προξένους, στις Αμφικτιο-νίες, στην εκεχειρία και τους Ολυμπιακούς Αγώνες και σε άλλα ιστορικά αντίστοιχα στοιχεία.  Στο τρίτο κεφάλαιο καταπιάνεται με ιστορικές διαπραγματεύσεις στους αρχαίους χρόνους  και αποτυπώνει τις διαπραγματεύσεις, της πόλεως των Αθηνών,  της Κορίνθου, του Άργους από την ιστορία,  από το φάσμα της μυθολογίας, στην αρπαγή της Περσεφόνης, στον Ορφέα και την Ευρυδίκη, όπως και σε άλλα εμπνευστικά παραδείγματα διαπραγμα-τεύσεων.  Στο τέταρτο κεφάλαιο συνεχίζει με τη διαπραγμάτευση στην κοινωνική ζωή  και μας μιλάει για το παζάρι-διαπραγμάτευση του γάμου,  τον γάμο της Ελένης και του Μενελάου,  τη διαπραγμάτευση στη φιλία, όπως του  Δάμοντος και του Φιντία, αλλά και σε άλλες πολύ χαρακτηριστικές περιπτώσεις κοινωνικών διαπραγματεύσεων. Στο πέμπτο κεφάλαιο ο συγγραφέας περνά στις διαπραγματεύσεις στο φάσμα του επιχειρείν  και μας μιλά για την αργοναυτική εκστρατεία,   τον αντιπραγματισμό, τις τράπεζες και τις ασφάλει-ες,  αλλά και στις διαπραγματεύσεις του πολυμήχανου Οδυσσέα.  Στο έκτο κεφάλαιο,  κατά-πιάνεται με το δίκαιο του ισχυρότερου στη διαπραγμάτευση  και μας παραθέτει ιστορικά ψήγματα ανάλογων διαπραγματεύσεων,  με χαρακτηριστικότερες περιπτώσεις,  τη σφαγή των Μηλίων,  τη διαπραγμάτευση του Δαρείου του Γ΄ με τον Αλέξανδρο,  τη Σύνοδο της  Φερράρας,  με τις διαπραγματεύσεις στο ορθόδοξο πεδίο,  αλλά και για τις διακρατικές συνθήκες των αρχαίων Μακεδόνων,  με τους Αθηναίους και της Χαλκιδείς. Τέλος στο έβδομο κεφάλαιο, ο συγγραφέας μιλά,  για την άρνηση στη διαπραγμάτευση  και μας παραθέτει τα ιστορικά παραδείγματα,  του Λεωνίδα και του Ξέρξη,  του Φιλίππου και των Σπαρτιατών,  του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου με τον Μωάμεθ τον Πορθητή,  αλλά και του Κολοκοτρώνη με τον Ιμπραήμ.

Σε όλο αυτό το ευρύ ιστορικό και μυθολογικό φάσμα,  ο συγγραφέας,  με την ιστορική του κατάρτιση  και  την καλοδουλεμένη γραφίδα του,  που είναι αντάξια ενός ιστορικού πονή-ματος κύρους,  μας αποδεικνύει  τη σημασία και τη σπουδαιότητα της διαπραγμάτευσης,  ως απαράβατου όρου,  στην επίτευξη συνθηκών  ειρήνης, ευτυχίας και ευημερίας,  από αυτή την καθημερινή προσωπική ζωή,  έως τις διακρατικές σχέσεις στη διπλωματία των Εθνών.  Σε ότι αφορά την τεχνική του βιβλίου,  είναι ευρύχωρο,  με γλώσσα  λαγαρή που δεν κουράζει τον αναγνώστη  και του προσφέρει μαζί με την αναγνωστική τέρψη,  το όμορ-φο ταξίδι ανά τους αιώνες,  στην τέχνη και την εφαρμογή της διαπραγμάτευσης.  Τέλος ο συγγραφέας δηλώνει,  πώς θα αποτελέσει ξεχωριστή ηθική ικανοποίηση για αυτόν,  αλλά και  δικαίωση  της δουλειάς του,  αν  κατορθώσει  να προσανατολίσει  τον αναγνώστη, στην αξία της διαπραγμάτευσης και του προσφέρει με το βιβλίο του,  τη θέαση μιας πιο δημιου-ργικής αντιμετώπισης των ανθρώπινων σχέσεων στη ζωή. 

Θερμά συγχαρητήρια στον αγαπητό μας ξάδερφό Γιάννη Πεπελάση  για το βιβλίο του  και ευχόμαστε από καρδιάς να είναι καλοτάξιδο

Πάνος Ν. Αβραμόπουλος
ή Πεπελάσης

www.panosavramopoulos.blogspot.gr
Αθήνα, 2-4-22

Related

People & Style 5859865580770247075

Δημοσίευση σχολίουDefault Comments

emo-but-icon

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

FACEBOOK

Συνολικές προβολές σελίδας

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

εορτολογιο

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

ΖΩΔΙΑ


live score

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Στο παρόν blog εκτός από άρθρα των διαχειριστών, αναδημοσιεύονται άρθρα από άλλα blogs με αναφορά πηγής στο κάτω μέρος κάθε άρθρου.

-Το blog politikanet αναδημοσιεύει και δεν "υιοθετεί" απαραίτητα το περιεχόμενο των ειδήσεων που αναρτά στις οποίες αναφέρεται η πηγή της είδησης.

- Οι φωτογραφίες και τα βίντεο προέρχονται από το διαδίκτυο, κυρίως από τις εικόνες google και ανήκουν αποκλειστικά στους δημιουργούς τους. Εάν κατά λάθος έχει δημοσιευτεί εικόνα ή βίντεο που διέπεται από πνευματικά δικαιώματα, επικοινωνήστε μαζί μας και θα αφαιρεθεί.

- Οι απόψεις που δημοσιεύονται στο Blog δεν απηχούν κατ' ανάγκη και τις απόψεις των διαχειριστών.


item